Klachtenprocedure

Klachten en geschillen

Kliniek Dokter Frodo vindt het belangrijk dat haar patiënten, cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers en de specialisten van de kliniek ernaar om u tijdens uw verblijf en tijdens uw behandeling in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart.

Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen weggenomen wordt. Daarnaast is een klacht voor ons ook ‘een gratis advies’. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde procedures nog eens nader te bekijken of om ons beleid bij te stellen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen betreffende de afhandeling van uw klacht. U kunt uw klacht in onderstaand formulier kenbaar maken, waarna de directie contact met u opneemt. Als u een persoonlijke toelichting wilt op de klachtenopvang bij Kliniek Dokter Frodo kunt u contact opnemen met de directie.

Direct bespreken
De snelste manier waarmee de oorzaak van uw klacht weggenomen kan worden, is om deze direct te uiten en hiermee niet te wachten. Zo kunt u uw ervaringen bespreken met degene die volgens u de oorzaak is van wat er is misgegaan.

Schriftelijk voorleggen aan de directie
Wanneer de klacht een medewerker betreft of u bent van mening dat de klacht niet door de direct betrokkenen is opgelost, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de directie. De directie zal de klacht intern bespreken en zo mogelijk oplossen of u uitnodigen voor een gesprek. Samen kunt u dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden.

Termijn
Doordat de behandeling van de klacht door de directie zoveel mogelijk mondeling plaatsvindt, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Gestreefd wordt naar een termijn van twee tot vier weken.

Klachtencommissie
De klachtenprocedure van Kliniek Dokter Frodo voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ).

Als u een klacht heeft over uw behandeling bij een cosmetisch arts die is aangesloten bij de NVCG, neemt u dan eerst contact op met de behandelend arts of de betreffende kliniek om over uw klacht te overleggen. Wanneer u na dit gesprek van mening blijft verschillen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De onafhankelijke klachtencommissie van de NVCG bestaat uit een jurist, een second opinion arts en een patiënten vertegenwoordiger. Dit traject wordt begeleid door onze klachtenfunctionaris.

Uw klacht kunt u sturen aan de klachtencommissie van de NVCG: e-mailadres  klachtencommissie@nvcg.nl. De klachtenfunctionaris zal dan contact met u opnemen over de verdere procedure. Houdt u er rekening mee dat het opstarten van een klachtenprocedure tot 6 weken in beslag kan nemen. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel van de klachtencommissie en de overwegingen waarop dit oordeel berust.

Klachtenformulier voor de patiënt

Graag helemaal invullen.

Uw gegevens (degene die de klacht indient)

Uw naam

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

Naam

Geboortedatum patiënt

Relatie tussen de indiener en de patiënt (bijv. ouder, echtgenote)

Aard van de klacht

Datum gebeurtenis

Tijdstip

De klacht gaat over (meerdere keuzes mogelijk, houd de ctrl-knop ingedrukt)

Omschrijving van de klacht

De kliniek is aangesloten bij de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde, www.nvgc.nl

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio, telefoon: 0900 243 7070.

 • Behandelaar

  Dokter Frodo Gaymans

  Frodo Gaymans

  Cosmetisch arts

 • Team Dokter Frodo

  Voor de juiste expertise werken wij als cosmetisch kliniek in Amsterdam met verschillende experts.
  Samen gaan we voor het beste resultaat.

 • Contactgegevens

  Kliniek Dokter Frodo Gaymans
  Cornelis Krusemanstraat 9HS
  1075 NB Amsterdam
  Routebeschrijving
  020 421 1559
  info@dokterfrodo.nl
 • Openingstijden

  Maandag09:00 uur – 17:30 uur
  Dinsdag09:00 uur – 17:30 uur
  Woensdag09:00 uur – 17:30 uur
  Donderdag09:00 uur – 17:30 uur
  Vrijdag09:00 uur – 17:30 uur
  ZaterdagGesloten
  ZondagGesloten

Kliniek Dokter Frodo Gaymans|Cornelis Krusemanstraat 9, 1075 NB Amsterdam|T: 020 421 15599.4 - gebaseerd op 310 ervaringen

Menu

Contact

Kliniek Dokter Frodo Gaymans
Cornelis Krusemanstraat 9
1075 NB Amsterdam
T: 020 421 1559
E: info@dokterfrodo.nl

Afspraak maken