Afspraak maken
020 421 1559
WhatsApp
info@dokterfrodo.nl
Route

Klachten en geschillen

9,0
uit 610 beoordelingen
13.500 +
Cliënten
35.700 +
Behandelingen verricht

Kliniek Dokter Frodo vindt het belangrijk dat haar patiënten, cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers en de specialisten van de kliniek ernaar om u tijdens uw verblijf en tijdens uw behandeling in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart.

Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen weggenomen wordt. Daarnaast is een klacht voor ons ook ‘een gratis advies’. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde procedures nog eens nader te bekijken of om ons beleid bij te stellen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen betreffende de afhandeling van uw klacht. U kunt uw klacht in onderstaand formulier kenbaar maken, waarna de directie contact met u opneemt. Als u een persoonlijke toelichting wilt op de klachtenopvang bij Kliniek Dokter Frodo kunt u contact opnemen met de directie.

Direct bespreken
De snelste manier waarmee de oorzaak van uw klacht weggenomen kan worden, is om deze direct te uiten en hiermee niet te wachten. Zo kunt u uw ervaringen bespreken met degene die volgens u de oorzaak is van wat er is misgegaan.

Schriftelijk voorleggen aan de directie
Wanneer de klacht een medewerker betreft of u bent van mening dat de klacht niet door de direct betrokkenen is opgelost, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de directie. De directie zal de klacht intern bespreken en zo mogelijk oplossen of u uitnodigen voor een gesprek. Samen kunt u dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden.

Termijn
Doordat de behandeling van de klacht door de directie zoveel mogelijk mondeling plaatsvindt, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Gestreefd wordt naar een termijn van twee tot vier weken.

Klachtencommissie
De klachtenregeling van Kliniek Dokter Frodo voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als u een klacht heeft over uw behandeling bij een cosmetisch arts die is aangesloten bij DOKh, neemt u dan eerst contact op met de behandelend arts of de betreffende kliniek om over uw klacht te overleggen. Wanneer u na dit gesprek van mening blijft verschillen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De onafhankelijke klachtencommissie van DOKh bestaat uit een jurist, een second opinion arts en een patiëntenvertegenwoordiger. Dit traject wordt begeleid door onze klachtenfunctionaris. Uw klacht kunt u sturen aan de klachtencommissie van de DOKh.

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio, telefoon: 0900 243 7070.

  Klachtenformulier voor de patiënt

  Graag helemaal invullen.

  Uw gegevens (degene die de klacht indient)

  Uw naam

  Adres

  Postcode + woonplaats

  Telefoonnummer


  Geslacht:

  Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

  Naam van de patiënt

  Geboortedatum patiënt

  Relatie tussen de indiener en de patiënt (bijv. ouder, echtgenote)

  Aard van de klacht

  Datum gebeurtenis

  Tijdstip

  De klacht gaat over (meerdere keuzes mogelijk, houd de ctrl-knop ingedrukt)

  Omschrijving van de klacht

  Wij nemen daarna telefonisch of schriftelijk contact met u op.

  De kliniek is aangesloten bij de klachtencommissie van de Stichting DOKh
  Afdeling Klachten en Geschillen
  Robijnstraat 6
  1812 RB ALKMAAR
  Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)
  E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
  Website: www.dokh.nl


  Ervaringen

  Vragen? We staan voor u klaar

  We geven u graag advies over wat het best bij u past.
  Videoconsult aanvragen
  Bel: 020 421 1559
  WhatsApp +31 631 59 55 24

  9.0/10 Rating
  610 Reviews

  4.8/5 Rating
  67 Reviews