phone icon
email icon
Maak een afspraak
Altijd een natuurlijk resultaat
9,6 / 10 klantbeoordeling
NVCG gecertificeerd
Internationaal trainer Juvéderm en Botox

Klachten en geschillen

9,6

uit 621 beoordelingen

35.700+

behandelingen verricht

Klachten en geschillen

Kliniek Dokter Frodo vindt het belangrijk dat haar patiënten, cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers en de specialisten van de kliniek ernaar om u tijdens uw verblijf en tijdens uw behandeling in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart.

Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen weggenomen wordt. Daarnaast is een klacht voor ons ook ‘een gratis advies’. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde procedures nog eens nader te bekijken of om ons beleid bij te stellen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen betreffende de afhandeling van uw klacht. U kunt uw klacht in onderstaand formulier kenbaar maken, waarna de directie contact met u opneemt. Als u een persoonlijke toelichting wilt op de klachtenopvang bij Kliniek Dokter Frodo kunt u contact opnemen met de directie.

Direct bespreken

Direct bespreken

De snelste manier waarmee de oorzaak van uw klacht weggenomen kan worden, is om deze direct te uiten en hiermee niet te wachten. Zo kunt u uw ervaringen bespreken met degene die volgens u de oorzaak is van wat er is misgegaan.

Schriftelijk voorleggen aan de directie

Schriftelijk voorleggen aan de directie

Wanneer de klacht een medewerker betreft of u bent van mening dat de klacht niet door de direct betrokkenen is opgelost, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de directie. De directie zal de klacht intern bespreken en zo mogelijk oplossen of u uitnodigen voor een gesprek. Samen kunt u dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden.

Termijn

Termijn

Doordat de behandeling van de klacht door de directie zoveel mogelijk mondeling plaatsvindt, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Gestreefd wordt naar een termijn van twee tot vier weken.

Klachtencommissie

Klachtencommissie

De klachtenregeling van Kliniek Dokter Frodo voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als u een klacht heeft over uw behandeling bij de kliniek neemt u dan eerst contact op met de behandelend arts om over uw klacht te overleggen. Wanneer u na dit gesprek van mening blijft verschillen of u wilt geen rechtstreeks contact met de kliniek of de arts dan kunt u de klacht bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachten en geschillen

Kliniek Dokter Frodo is aangesloten bij de geschillencommissie van DOKh. DOKh stelt ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar. U kunt contact opnemen met DOKh via:

https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/patient/een-klacht-over-uw-arts of telefonisch 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris zal u ondersteunen om in gesprek te komen met de kliniek voor de behandeling van uw klacht, en kan bij dit gesprek aanwezig zijn. De klachtenfunctionaris heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht en bespreekt uw klacht alleen na uw goedkeuring met iemand anders.

De inschakeling van een klachtenfunctionaris is voor u gratis.

De inschakeling van een klachtenfunctionaris is voor u gratis.

Komen we op deze manier niet tot een voor u acceptabele oplossing dan kunt u van uw klacht een geschil maken. De klachtenfunctionaris begeleidt u in dit traject. Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de erkende geschillencommissie waar DOKh bij aangesloten is.

Voor u zijn er wel kosten verbonden aan de inschakeling van de geschillencommissie.

Klachtenformulier voor de patiënt

    Uw gegevens (degene die de klacht indient)
    Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)
    Medisch handelen van de cosmetische artsbejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)organisatie kliniek (= de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)administratieve of financiële afhandelingiets anders

    Reviews