Afspraak maken
020 421 1559
info@dokterfrodo.nl
Route

Klachten en geschillen

9,0
gebaseerd op 629 reviews
13.500 +
Cliënten
35.700 +
Behandelingen verricht

Kliniek Dokter Frodo vindt het belangrijk dat haar patiënten, cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers en de specialisten van de kliniek ernaar om u tijdens uw verblijf en tijdens uw behandeling in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart.

Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen weggenomen wordt. Daarnaast is een klacht voor ons ook ‘een gratis advies’. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde procedures nog eens nader te bekijken of om ons beleid bij te stellen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen betreffende de afhandeling van uw klacht. U kunt uw klacht in onderstaand formulier kenbaar maken, waarna de directie contact met u opneemt. Als u een persoonlijke toelichting wilt op de klachtenopvang bij Kliniek Dokter Frodo kunt u contact opnemen met de directie.

Direct bespreken
De snelste manier waarmee de oorzaak van uw klacht weggenomen kan worden, is om deze direct te uiten en hiermee niet te wachten. Zo kunt u uw ervaringen bespreken met degene die volgens u de oorzaak is van wat er is misgegaan.

Schriftelijk voorleggen aan de directie
Wanneer de klacht een medewerker betreft of u bent van mening dat de klacht niet door de direct betrokkenen is opgelost, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de directie. De directie zal de klacht intern bespreken en zo mogelijk oplossen of u uitnodigen voor een gesprek. Samen kunt u dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden.

Termijn
Doordat de behandeling van de klacht door de directie zoveel mogelijk mondeling plaatsvindt, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Gestreefd wordt naar een termijn van twee tot vier weken.

Klachtencommissie
De klachtenregeling van Kliniek Dokter Frodo voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als u een klacht heeft over uw behandeling bij de kliniek neemt u dan eerst contact op met de behandelend arts om over uw klacht te overleggen. Wanneer u na dit gesprek van mening blijft verschillen of u wilt geen rechtstreeks contact met de kliniek of de arts dan kunt u de klacht bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Kliniek Dokter Frodo is aangesloten bij de geschillencommissie van DOKh. DOKh stelt ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar. U kunt contact opnemen met DOKh via:

https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/patient/een-klacht-over-uw-arts of telefonisch 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)

De klachtenfunctionaris zal u ondersteunen om in gesprek te komen met de kliniek voor de behandeling van uw klacht, en kan bij dit gesprek aanwezig zijn. De klachtenfunctionaris heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht en bespreekt uw klacht alleen na uw goedkeuring met iemand anders.

De inschakeling van een klachtenfunctionaris is voor u gratis.

Komen we op deze manier niet tot een voor u acceptabele oplossing dan kunt u van uw klacht een geschil maken. De klachtenfunctionaris begeleidt u in dit traject. Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de erkende geschillencommissie waar DOKh bij aangesloten is.

Voor u zijn er wel kosten verbonden aan de inschakeling van de geschillencommissie.

  Klachtenformulier voor de patiënt

  Graag helemaal invullen.

  Uw gegevens (degene die de klacht indient)

  Uw naam

  Adres

  Postcode + woonplaats

  Telefoonnummer


  Geslacht:

  Gegevens van de patiënt (dit kan iemand anders zijn dan de indiener)

  Naam van de patiënt

  Geboortedatum patiënt

  Relatie tussen de indiener en de patiënt (bijv. ouder, echtgenote)

  Aard van de klacht

  Datum gebeurtenis

  Tijdstip

  De klacht gaat over (meerdere keuzes mogelijk, houd de ctrl-knop ingedrukt)

  Omschrijving van de klacht

  Wij nemen daarna telefonisch of schriftelijk contact met u op.

  De kliniek is aangesloten bij de klachtencommissie van de Stichting DOKh
  Afdeling Klachten en Geschillen
  Robijnstraat 6
  1812 RB ALKMAAR
  Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)
  E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
  Website: www.dokh.nl


  Ervaringen

  Vragen? We staan voor u klaar

  9.0/10 Rating
  629 Reviews

  4.8/5 Rating
  68 Reviews